Үнэгүй бүртгэл ....................

          Монгол улсад үйл ажиллагаа явуулж байгаа Аялал жуулчлалын салбарын төрийн болон төрийн бус байгууллагууд, хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгж, компаниуд дэмжих, сурталчилан таниулах тэдний хаяг, байршлал мэдээ мэдээллийг олон нийтэд нэг цэгээс хурдан шуурхай хүргэх зорилгоор нэгдсэн мэдээллийн төв Үнэгүй бүртгэж эхэллээ...Та өөрийн бизнесийн цар хүрээг тэлэх боломжийг бүү алдаарай.