Хүүхдийн зуслан

ГАЛАКСИ

БАГТААМЖ

100- 150

СУУЦ

Байшин

НАС

6-18 нас

АЖИЛЛАХ

2017.06.11-08.14

ЭЭЛЖИЙН ТОО

6 ээлж

ХУГАЦАА

7-10 хоног

ТӨЛБӨР

155.000₮


ТАНИЛЦУУЛГА

Галакси зуслан нь хүүхдүүдийн бизнес сэтгэлгээг төлөвшүүлэх, бизнесийн тухай ойлголттой болоход нь туслах зорилготой долоо хоног юм.  

Давуу тал нь: Олон орны багш хүүхдүүдтэй орчинд хэлээ сурах боломжтой