АХМАДЫН ТАРНИ АМРАЛТ, СУВИЛАЛ

АХМАДЫН ТАРНИ АМРАЛТ, СУВИЛАЛ

Сэлэнгэ аймгийн Мандал сумын байгалийн үзэсгэлэнт газар орших Тарни амралт