ГОЛДЕН ГРАНД ЖУУЛЧНЫ БААЗ

ГОЛДЕН ГРАНД ЖУУЛЧНЫ БААЗ

Улаанбаатраас 482км зайд Дорноговь аймаг, Замын үүд сум, Улаанхонхорт байрлана.